Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.aerialacts.nl. Met grote zorgvuldigheid is de inhoud van deze site, evenals alle andere online uitingen van Aerialacts.nl, samengesteld. Ondanks deze inzet kan Aerialacts.nl geen garanties bieden met betrekking tot de aard, nauwkeurigheid of inhoud van deze informatie. Aerialacts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten, onjuistheden of de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie.

Deze website en al haar onderdelen zijn eigendom van Aerialacts.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aerialacts.nl. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Hoewel wij de informatie op Aerialacts.nl met zorg samenstellen, kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Aerialacts.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang door te voeren.

Hoewel we inspanningen leveren om misbruik te voorkomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Aerialacts.nl wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de website.

Inhoud is beveiligd. Rechtsklikfunctie is uitgeschakeld.